Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921). Tom 1. Początki, organizacja, personel i sprzęt

Tytuł: Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921). Tom 1. Początki, organizacja, personel i sprzęt
Autor: Niestrawski Mariusz
Liczba stron: 330
Oprawa twarda
Wydawca: Napoleon V
Numer wydania I
Język wydania polski
Data premiery: 23-01-2017
Język oryginału:  polski
ISBN: 9788365746399
Oddajemy w ręce Czytelnika pierwszy tom pracy Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego 1918-1921. Książka została napisana z myślą o upowszechnieniu wiedzy o pierwszym, a jednocześnie niezwykle chwalebnym okresie istnienia polskiego lotnictwa wojskowego. Pierwszy tom ma na celu scharakteryzowanie obrazu polskich Wojsk Lotniczych. Wskazuje on na stan światowego lotnictwa w 1918 roku, opisuje trudne początki lotnictwa i aeronautyki w Polsce, przedstawia uwarunkowane dążeniem do idealnej formy zmiany struktur organizacyjnych, a także przybliża Czytelnikowi obraz zaplecza personalnego i technicznego. Wszystkie te informacje są niezbędną bazą, bez której nie sposób właściwie ocenić roli polskiego lotnictwa w latach zbrojnego kształtowania się granic II Rzeczypospolitej.