36 Samodzielny Specjalny Pułk Lotniczy

Tytuł: 36 Samodzielny Specjalny Pułk Lotniczy
Autor: Bartosik S., Mikołajczuk M., Senkowski R.
Seria: Formacje Lotnictwa Polskiego
ISBN: 978-83-915217-4-8
Ilość stron: 200
Wymiary: 210 x 295

Praca poświęcona została historii i funkcjonowaniu 36 Samodzielnego Specjalnego Pułku Lotniczego. Opisano tu jego dzieje od chwili przemianowania dotychczasowej eskadry w Specjalny Pułk Lotniczy w marcu 1947 roku do roku 1963. Wtedy to pułk, po burzliwych latach ciągłego rozwoju i rozbudowy strukturalnej, został podzielony na trzy części. Na bazie dwóch powstały dwie zupełnie nowe i odrębne jednostki: 47 Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego w Modlinie i 55 Pułk Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Publikacja ta zawiera wiele tabel, wykazów, spisów, a także unikatowych zdjęć.

Spis treści:

-Geneza i powstanie Specjalnego Pułku Lotniczego

-Początek funkcjonowania SPL

-36 SPL – nowa nazwa, struktury, zadana

-36 SPL w sile czterech eskadr

-36 Samodzielny Specjalny Pułk Lotniczy

-36 SSPL wśród pierwszych w Polsce użytkowników śmigłowców

-Początek lat 60-tych – wyżej i dalej, ale u progu konfliktu

-Gruntowna reorganizacja – powrót do realizacji podstawowych zadań

-Wykaz pilotów i nawigatorów

-Spis statków powietrznych