Asy lotnictwa polskiego

Autor: Józef Zieliński
Tytuł: Asy lotnictwa polskiego
Ilość stron 186
Ilustracje czarno-białe/kolor
Waga 1,350
Rok wydania 2012
ISBN 978-83-11-12394-6

W  ponad dziewięćdziesięcioletniej historii polskiego lotnictwa wojskowego mamy okres szczególny; okres, w którym lotnicy stanęli do walki o niepodległość Ojczyzny. Lata  II wojny światowej  były czasem heroicznych zmagań polskich lotników z Luftwaffe pod niebem Polski, Francji, Wielkiej Brytanii czy Afryki. Nie byli w tych walkach osamotnienie, walczyli wspólnie  z Aliantami. Fakt, że kilkudziesięciu  polskich pilotów uzyskało zaszczytny  tytuł „Asa”, potwierdza renomę polskiej szkoły myśliwskiej. Potwierdza też przekonanie, że lotnicy ci byli żołnierzami ponadprzeciętnymi, wybitnymi. Wielu z nich oddało swe młode życie, poświęcając się dla Ojczyzny.