Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010.

Tytuł: Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010.
Autor: Anna Konert
Wydawnictwo: Elipsa
Wymiary: 175×240
Ilość stron: 148
ISBN: 978-83-60694-48-0
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego i Międzywydziałowe
Koło Prawa Lotniczego AVION we współpracy z Ministerstwem Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zorganizowali konferencję naukową
pt. `Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych – rozporządzenie 996/2010`,
która odbyła się 9 grudnia 2011 r. w siedzibie Uczelni w Warszawie. Materiały
z tej konferencji zawiera niniejsza publikacja.