Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Tytuł:  Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Kategotia: Podręczniki/Podręczniki akademickie. Skrypty
Autor:  Nita Piotr
ISBN: 9788320616996
Ilosc_stron: 
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Rok_wydania: 2015
Wykonawca 
W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych. Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie.
Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz studenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.