Identyfikacja modeli matematycznych faz lotu samolotu

Tytuł: Identyfikacja modeli matematycznych faz lotu samolotu
Autor: Anna Stelmach
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN: 978-83-7814-291-1
Format: PDF
Praca dotyczy modelowania matematycznego i komputerowych metod symulacyjnych lotu statków powietrznych. Istotą pracy jest wyznaczenie modelu odwzorowującego prędkość samolotu w poszczególnych fazach jego lotu przy wykorzystaniu zapisu parametrów lotu rejestrowanych przez pokładowy rejestrator eksploatacyjny. Do opracowania modeli zastosowano metody komputerowej identyfikacji oraz sztuczne sieci neuronowe.