KONKURENCJA NA POLSKIM RYNKU USŁUG TRANSPORTU LOTNICZEGO

Tytuł: KONKURENCJA NA POLSKIM RYNKU USŁUG TRANSPORTU LOTNICZEGO
Autor: Dariusz Tłoczyński
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Format: pdf, ibuk
Liczba stron 316
ISBN: 978-83-7865-642-5
Język publikacji: polski
Publikacja „Konkurencja na polskim rynku transportu lotniczego” przedstawia możliwości rozwoju konkurencji na kilku płaszczyznach: na rynku międzygałęziowym oraz na rynkach wewnątrzgałęziowych pomiędzy przewoźnikami, pomiędzy portami lotniczymi oraz pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w sąsiedztwie portów lotniczych.

KUP NAJTANIEJ TUTAJ:

Głównym celem pracy była identyfikacja oraz ocena wpływu czynników determinujących konkurencję oraz określanie kierunki jej rozwoju na polskim rynku transportu lotniczego.
W pierwszej – teoretycznej części dokonano uporządkowania podstawowych pojęć z zakresu konkurencji i rynku transportowego. W drugiej, na podstawie przeprowadzonych badań w polskich portach lotniczych dokonano nowatorskiej analizy profilu pasażerów korzystających z usług tej gałęzi oraz wskazano główne oczekiwania oraz przyczyny wyboru gałęzi i przewoźnika.

Ostatnią część pracy stanowią scenariusze rozwoju konkurencji. Poddano analizie procesy prywatyzacyjne i innowacyjne jako efekty rozwoju konkurencji, a także wskazano na główne problemy pomocy publicznej w sektorze transportu lotniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *