Kurs bojowy Stettin Bombardowania Szczecina i Polic w okresie 1940-1945

Tytuł: Kurs bojowy Stettin Bombardowania Szczecina i Polic w okresie 1940-1945
Autor: Marek J. Murawski,Grzegorz Ciechanowski,Jakub Ciechanowski
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Ilość stron: 268
ISBN: 978-83-7780-577-0

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie działań lotnictwa bojowego aliantów w czasie II wojny światowej nad Grosstadt Stettin. Autorzy przeprowadzili również analizę dotyczącą działań obronnych Niemców w opisywanym okresie oraz badali skutki nalotów, jakie dotknęły aglomerację. W niniejszej publikacji w wielu przypadkach stosowano współczesną nazwę aglomeracji, ale należy pamiętać, że to miasto nazywało się wówczas Stettin, który zamieszkany niemal wyłącznie przez Niemców, leżał na terytorium III Rzeszy. Podstawę analizy materiałów archiwalnych stanowiła kwerenda dokumentów zgromadzonych w amerykańskim Air Force Historical Research Agency, Archiwum Państwowym (AP) w Szczecinie oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie. […]
W drugim wydaniu niniejszego opracowania uwzględniono m.in. uwagi czytelników pierwszej edycji. Znalazły się tu dodatkowe opisy, fotografie i mapy. Autorzy przedstawili wieloaspektową historię planowania, prowadzenia oraz skutków bombardowań obszaru, którego sercem był niemiecki wówczas Szczecin. Publikacja ukazuje zmagania obu stron, determinację, odwagę, ale również strach i przerażenie ofiar, jak również członków załóg samolotów dokonujących bombardowań.