Lotnictwo Wojskowe 1920-1939. Od Tryumfu do tragedii

Autor: Hubert Modrawski
Tytuł: Lotnictwo Wojskowe 1920-1939. Od Tryumfu do tragedii
data wydania: 2011
ISBN: 978-83-245-8997-5
liczba stron: 477

Autor prezentuje kolejne etapy rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego i budowy przemysłu lotniczego. Ukazuje szerokie spektrum uwarunkowań obu tych procesów. Treść książki obrazuje złożoną, bolesną prawdę o zacofaniu i słabości polskiego lotnictwa w obliczu nadciągającej wojny. Ukazuje także nierzetelność naszych ówczesnych sojuszników: Francji i Wielkiej Brytanii. Autor przedstawia szczegółową analizę, pozwalającą odpowiedzieć na pytania, kto, dlaczego i w jakim stopniu miał wpływ na taki, a nie inny stan lotnictwa II Rzeczypospolitej.