Mechanika materiałów i konstrukcji. Tom 1

Tytuł: „Mechanika materiałów i konstrukcji. Tom 1”
autor: Marek Bijak-Żochowski
wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
rok wydania: 2013
ilość stron: 450
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 9788378141716
Książka zaadresowana do studentów uczelni technicznych i inżynierów zajmujących się problemami statyki i wytrzymałości.
Podstawy mechaniki ciała stałego wzbogacono o problemy nieliniowe i dynamiczne (drgania, uderzenie, fale sprężyste). Omówiono materiały kompozytowe. Wykład przedstawiono w ujęciu analitycznym, nie rezygnując z pokazania rozwiązań numerycznych trudniejszych przykładów.

SPIS TREŚCI

Od autorów

Wstęp
Cel i zakres mechaniki materiałów i konstrukcji
Modele konstrukcji – ich funkcje, podział, zasady tworzenia
Podstawy i metody analizy w mechanice konstrukcji
Podział wytrzymałościowych problemów inżynierskich

Część I: PODSTAWY MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO

Rozdział 1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia
1.1. Zadania i zakres mechaniki ciała stałego
1.2. Siły zewnętrzne i wewnętrzne
1.3. Naprężenia
1.4. Deformacja ciała stałego
1.5. Materiał rzeczywisty i jego idealizacja
1.6. Idealizacja geometrii ciała i geometrii odkształceń
1.7. Ciała liniowe i nieliniowe
1.8. Ogólne zasady analizy ustrojów. Kryteria oceny bezpieczeństwa

Rozdział 2. Stan naprężenia
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Transformacja płaskiego stanu naprężenia w punkcie
2.3. Geometryczny opis transformacji płaskiego stanu naprężenia. Koło Mohra
2.4. Transformacja przestrzennego stanu naprężenia w punkcie
2.5. Przypadki szczególne stanu naprężenia
2.6. Równania równowagi

Rozdział 3. Stan odkształcenia
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Związki między odkształceniami i przemieszczeniami
3.3. Transformacja płaskiego stanu odkształcenia w punkcie
3.4. Geometryczny opis transformacji płaskiego stanu odkształcenia. Koło Mohra
3.5. Transformacja przestrzennego stanu odkształcenia w punkcie
3.6. Zmiana objętości i kształtu. Odkształcenie objętościowe i postaciowe

Rozdział 4. Prawa konstytutywne i energia odkształcenia sprężystego
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Uogólnione prawo Hooke‘a
4.3. Uogólnione prawo Hooke‘a dla materiałów izotropowych
4.4. Ciała sprężysto^plastyczne
4.5. Pełzanie
4.6. Energia odkształcenia sprężystego

Rozdział 5. Ogólne twierdzenia energetyczne
5.1. Zasada prac przygotowanych (wirtualnych). Twierdzenie o minimum całkowitej energii potencjalnej
5.2. Zasada dopełniających prac przygotowanych. Twierdzenie o minimum energii dopełniającej
5.3. Układy liniowo sprężyste
5.4. Zasady wzajemności przemieszczeń i prac
5.5. Twierdzenie Castigliano

Rozdział 6. Bezpieczeństwo konstrukcji
6.1. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji. Kryteria zniszczenia
6.2. Hipotezy wytrzymałościowe dla materiałów izotropowych

Rozdział 7. Mechanizmy zniszczenia
7.1. Mechanika pękania
7.2. Zmęczenie materiałów

Rozdział 8. Momenty bezwładności figur płaskich
8.1. Podstawowe pojęcia i definicje
8.2. Centralne osie bezwładności. Momenty bezwładności względem osi przesuniętych
8.3. Momenty bezwładności względem osi obróconych. Transformacja tensora bezwładności. Osie główne i główne centralne
8.4. Koło Mohra dla momentów bezwładności
8.5. Technika obliczania momentów bezwładności

Część II: LINIOWE USTROJE JEDNOWYMIAROWE

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Definicje i założenia
1.2. Podstawowe metody analizy ustrojów jednowymiarowych
1.3. Klasyfikacja ustrojów jednowymiarowych
1.4. Przyjmowany model a konstrukcje rzeczywiste

Rozdział 2. Pręty proste pryzmatyczne
2.1. Rozciąganie i ściskanie
2.2. Skręcanie swobodne
2.3. Zginanie
2.4. Obciążenia złożone
2.5. Zginanie ze ściskaniem. Problemy stateczności

Rozdział 3. Podstawowe metody analizy konstrukcji prętowych. Zastosowanie zasad energetycznych
3.1. Definicje i założenia
3.2. Zasada prac przygotowanych. Wyznaczanie przemieszczeń metodą siły jednostkowej
3.3. Zasady wzajemności prac i przemieszczeń
3.4. Twierdzenie Clapeyrona. Energia odkształcenia sprężystego ustrojów prętowych
3.5. Twierdzenie o minimum całkowitej energii potencjalnej. Określanie przemieszczeń metodą Ritza i Galerkina
3.6. Twierdzenia Castigliano i Menabrei
3.7. Metody rozwiązywania konstrukcji statycznie niewyznaczalnych
3.8. Symetria konstrukcji i obciążenia. Uproszczenia wynikające z zasady jednoznaczności rozwiązania

Rozdział 4. Ramy
4.1. Zastosowanie, klasyfikacja, metody rozwiązywania
4.2. Ramy płaskie płasko obciążone
4.3. Ramy płaskie obciążone przestrzennie i ramy przestrzenne
4.4. Naprężenia montażowe i cieplne. Wyznaczanie przemieszczeń w ustrojach statycznie niewyznaczalnych
4.5. Uwagi końcowe

Rozdział 5. Konstrukcje kratowe
5.1. Zastosowanie, klasyfikacja, metody rozwiązywania
5.2. Statyka konstrukcji kratowych

Bibliografia

Skorowidz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *