Mechanika materiałów i konstrukcji. Tom 2

Tytuł: Mechanika materiałów i konstrukcji. Tom 2
autor: Marek Bijak-Żochowski
wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
rok wydania: 2013 (wyd.2, poprawione)
ilość stron: 492
oprawa: miękka
format: B5
ISBN: 9788378141723
EAN: 9788378141723
Książka zaadresowana do studentów uczelni technicznych i inżynierów zajmujących się problemami statyki i wytrzymałości.

Podstawy mechaniki ciała stałego wzbogacono o problemy nieliniowe i dynamiczne (drgania, uderzenie, fale sprężyste). Omówiono materiały kompozytowe. Wykład przedstawiono w ujęciu analitycznym, nie rezygnując z pokazania rozwiązań numerycznych trudniejszych przykładów.

SPIS TREŚCI:

TOM 2

Część III: LINIOWE USTROJE DWUWYMIAROWE I TRÓJWYMIAROWE

Rozdział 1. Wprowadzenie

1.1.Budowa, zastosowanie i podział ustrojów dwuwymiarowych
1.2.Modele i metody ich analizy
1.2.1. Płaski stan naprężenia
1.2.2. Płaski stan odkształcenia
1.2.3. Metody analizy wytrzymałościowej
1.3.Ustroje trójwymiarowe
Rozdział 2. Rury grubościenne. Tarcze kołowe i prostokątne

2.1.Obciążone osiowosymetrycznie rury grubościenne o przekroju kołowym
2.1.1. Podstawowe zależności
2.1.2. Zadanie Lamégo
2.1.3. Połączenia wciskowe. Rury wielowarstwowe
2.2.Tarcze kołowe obciążone osiowosymetrycznie
2.2.1. Zastosowanie tarcz kołowych, ich rodzaje i budowa
2.2.2. Tarcze wirujące o stałej grubości nieogrzane
2.2.3. Tarcze o zmiennej grubości ogrzane. Rozwiązania analityczne i przybliżone
2.3.Tarcze niekołowe. Podstawowe rozwiązania analityczne
Rozdział 3. Płyty i powłoki

3.1.Płyty kołowe obciążone osiowosymetrycznie
3.1.1. Podstawowe założenia i zależności
3.1.2. Rozwiązanie analityczne
3.2.Płyty prostokątne
3.2.1. Podstawowe zależności
3.2.2. Metody rozwiązywania
3.3.Powłoki osiowosymetryczne. Błonowy stan napięcia
3.4.Powłoki osiowosymetryczne. Zgięciowy stan napięcia
3.4.1. Podstawowe założenia i zależności
3.4.2. Stan zgięciowy powłoki walcowej
Rozdział 4. Pręty cienkościenne

4.1.Uwagi wstępne
4.2.Pręty o przekroju otwartym
4.2.1. Zginanie
4.2.2. Skręcanie
4.3.Pręty o przekroju zamkniętym
4.4.Uwagi końcowe
Rozdział 5. Przykłady analizy ustrojów trójwymiarowych

5.1.Uwagi wstępne
5.2.Grubościenna powłoka kulista pod działaniem ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego
5.3.Inne rozwiązania
Część IV: NAPRĘŻENIA CIEPLNE, KONSTRUKCJE KOMPOZYTOWE

Rozdział 1. Naprężenia cieplne

1.1.Wstęp. Znaczenie naprężeń cieplnych w technice
1.2.Podstawowe wiadomości z wymiany ciepła
1.2.1. Elementarne pojęcia. Rodzaje wymiany ciepła
1.2.2. Równania opisujące wymianę ciepła
1.3.Naprężenia termiczne w wybranych dwuwymiarowych i trójwymiarowych zagadnieniach teorii sprężystości
1.3.1. Tarcze kołowe i rury przy osiowosymetrycznym rozkładzie temperatury
1.3.2. Naprężenia cieplne w ośrodkach niejednorodnych
1.3.3. Naprężenia cieplne w kuli i ścianie sferycznej
1.3.4. Naprężenia cieplne w powłoce cylindrycznej
1.4.Uderzenia cieplne
Rozdział 2. Konstrukcje kompozytowe

2.1.Wprowadzenie
2.2.Materiały anizotropowe. Związki konstytutywne
2.3.Odkształcenia i naprężenia w warstwie ortotropowej
2.4.Hipotezy wytężeniowe dla materiałów ortotropowych
2.5.Wyznaczanie zastępczych modułów sprężystości elementów kompozytowych
2.6.Podstawowe związki mechaniki laminatów
2.7.Wytrzymałość laminatów warstwowych i innych elementów konstrukcji kompozytowych
Część V: ZAGADNIENIA NIELINIOWE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI

Rozdział 1. Duże przemieszczenia i odkształcenia ustrojów

1.1.Duże ugięcia belek
1.1.1. Przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w przekroju belki
1.1.2. Wypadkowe siły i momenty wewnętrzne
1.1.3. Nieliniowe równania równowagi belki
1.2.Nieliniowa techniczna teoria powłok o małej wyniosłości
1.2.1. Deformacja powierzchni środkowej oraz przemieszczenia punktów powłoki
1.2.2. Odkształcenia powłoki
1.2.3. Naprężenia w powłoce oraz wypadkowe siły i momenty
1.2.4. Nieliniowe równania równowagi
1.2.5. Równania przemieszczeniowe powłok
1.2.6. Liniowe i nieliniowe równania równowagi płyt i powłok cylindrycznych i kulistych
1.2.7. Warunki brzegowe
1.2.8. Równania stateczności płyt i powłok o małej wyniosłości
1.3.Duże ugięcia płyt i powłok o małej wyniosłości
1.3.1. Duże ugięcia płyt prostokątnych
1.3.2. Duże ugięcia paneli walcowych
Rozdział 2. Problemy stateczności ustrojów jednowymiarowych i dwuwymiarowych

2.1.Stateczność ustrojów prętowych
2.2.Stateczność płyt prostokątnych
2.2.1. Obciążenia krytyczne ściskanych płyt prostokątnych
2.2.2. Obciążenia krytyczne ścinanych płyt prostokątnych
2.3.Stateczność powłok walcowych
2.3.1. Obciążenia krytyczne ściskanych powłok walcowych
2.3.2. Obciążenia krytyczne skręcanych powłok walcowych o małej i średniej długości
Rozdział 3. Analiza ustrojów sprężysto-plastycznych

3.1.Sprężysto-plastyczne skręcanie prętów kołowosymetrycznych
3.2.Sprężysto-plastyczne zginanie prętów pryzmatycznych
3.2.1. Przekroje o dwóch osiach symetrii
3.2.2. Przekroje o jednej osi symetrii
3.3.Nośność graniczna belek i ram statycznie wyznaczalnych
3.4.Nośność graniczna belek i ram statycznie niewyznaczalnych
3.4.1. Metoda kolejnego wyznaczania przegubów plastycznych
3.4.2. Twierdzenia ekstremalne teorii nośności granicznej
3.4.3. Przystosowanie się konstrukcji do obciążeń zmiennych w czasie
Rozdział 4. Naprężenia kontaktowe

4.1.Rozwiązania Hertza i Bielajewa
4.2.Zagadnienia stempli działających na półprzestrzeń sprężystą
Część VI: ZAGADNIENIA DYNAMICZNE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI

Rozdział 1. Drgania

1.1.Drgania ustrojów belkowych i prętowych
1.1.1. Drgania giętne belek
1.1.2. Drgania wzdłużne prętów
1.2.Drgania płyt i tarcz
1.3.Drgania powłok
1.3.1. Drgania powłok cylindrycznych
1.3.2. Drgania czaszy kulistej
1.4.Drgania własne ustrojów obciążonych siłami statycznymi
1.4.1. Drgania własne giętne belek obciążonych siłami osiowymi
1.4.2. Drgania własne giętne ściskanych powłok i płyt
Rozdział 2. Fale sprężyste i zagadnienia udarowe

2.1.Jednowymiarowe fale wzdłużne w prętach
2.2.Przybliżona analiza zjawisk udarowych
Część VII: METODY NUMERYCZNE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI

Rozdział 1. Przybliżone metody numeryczne

Rozdział 2. Metoda różnic skończonych

Rozdział 3. Metoda elementów brzegowych

3.1.Metoda elementów brzegowych dla równania Poissona
3.2.Dwuwymiarowe zagadnienie teorii sprężystości. Brzegowe równanie całkowe
3.3.Algorytmy numeryczne MEB w dwuwymiarowym zadaniu teorii sprężystości
Rozdział 4. Metoda elementów skończonych

4.1.Koncepcja metody na przykładzie równania Poissona
4.2.MES w analizie konstrukcji prętowych
4.2.1. Belki
4.2.2. Pręty rozciągane i skręcane. Sprężyny
4.2.3. Kratownice i ramy płaskie
4.2.4. Przestrzenne kratownice i ramy
4.3.Dwuwymiarowe i trójwymiarowe zadania teorii sprężystości
4.3.1. Wykorzystywane związki i algorytmy obliczeń
4.3.2. Najprostszy trójkątny element skończony
4.3.3. Schemat działania programu metody elementów skończonych
4.4.Wybrane problemy w metodzie elementów skończonych. Drgania, obciążenia krytyczne, naprężenia cieplne, zagadnienia nieliniowe
4.4.1. Analiza drgań konstrukcji
4.4.2. Utrata stateczności. Obciążenie krytyczne
4.4.3. Naprężenia cieplne
4.4.4. Podstawy analiz nieliniowych
4.5.MES w praktyce inżynierskiej
4.5.1. Dokładność obliczeń metodą elementów skończonych
4.5.2. Wykorzystanie profesjonalnych systemów obliczeniowych
Część VIII: METODY DOŚWIADCZALNE W WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI

Wprowadzenie

Metody kontaktowe

Metody optyczne

Metoda moire

Metoda elastooptyczna i jej warianty

Inne optyczne metody badań

Inne metody bezkontaktowe

Metody pomiaru naprężeń własnych

Bibliografia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *