O „czerwoną” Rosję, „czerwoną” Europę i „czerwony” świat. Studia o potencjale militarnych Sowietów w latach 1918-1941.

Tytuł: O „czerwoną” Rosję, „czerwoną” Europę i „czerwony” świat. Studia o potencjale militarnych Sowietów w latach 1918-1941.
Tytuł Orginalny: For „red” Russia, „red” Europe and „red” World. A study on the Soviet military potential in 1918-1941
Autor: Aleksander Smoliński
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 9788323135197
Rok wydania: 2016
Język: polski

bardzo ciekawy i wartościowy tom studiów dotyczących szeroko rozumianego potencjału militarnego Sowietów z lat 1918-1941 […]. Aleksander Smoliński zajął się analizą zagadnień i problemów badawczych, które w dotychczasowym dorobku polskiej historiografii były praktycznie nieobecne. Warto także odnotować, że w przypadku części poruszanych przez autora kwestii modyfikuje on dotychczasowy stan wiedzy historyków polskich oraz obala wiele poglądów opartych na stereotypach, narosłych przez lata wokół Armii Czerwonej oraz wojny polsko-radzieckiej z lat 1919-1920-1921. Z recenzji prof. dr. hab. Michała Klimeckiego Zawarte w tomie teksty, poza nowym spojrzeniem na szereg zagadnień poruszanych już wcześniej, otwierają także nowe, dotychczas wcale lub bardzo słabo eksploatowane wątki badawcze. […] publikacja będzie cennym uzupełnieniem dotychczasowego stanu badań polskiej historiografii dotyczących różnorodnych aspektów związanych z militarnymi dziejami sowieckiej Rosji oraz ZSRR z lat 1918-1941, atakże wojny polsko-sowieckiej, która w XX w. była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy. O dużej wartości merytorycznej rozprawy przesądza nie tylko ilość zebranego materiału, lecz również jego ocena, analiza i wyprowadzenie syntetycznych wniosków. Z recenzji dr. hab. Tomasza Kośmidera, prof. AON