Podstawy prawne i funkcjonowanie przewoźników lotniczych i lotnisk w Europie

Tytuł:  Podstawy prawne i funkcjonowanie przewoźników lotniczych i lotnisk w Europie
Kategotia: Książki/Prawo i administracja/Prawo/Działy prawa/Pozostałe działy prawa
Autor:  Zając Grzegorz
ISBN: 9788362751464
Ilosc_stron: 590
Wydawnictwo: Rambler
Rok_wydania: 2016
Wykonawca 
(…) Autor wnosi istotny wkład w systematyzowanie i interpretowanie norm, zasad i instytucji – zwłaszcza systemu regionalnego europejskiego prawa lotniczego, z szerokim uwzględnieniem uwarunkowań specyfiki reżimu stosowania tego prawa w krajach Unii Europejskiej. Istotną wartość mają rzeczowo, wnikliwie przedstawione krytyczne naświetlenia istotnych problemów współczesnego lotnictwa z pekspektywy diagnostycznej i prognostycznej (…)

Prof. dr hab. Leonard Łukaszuk, Uniwersytet Warszawski