Polskie Lotnictwo Wojskowe 1945-2010

Tytuł: Polskie Lotnictwo Wojskowe 1945-2010
Autor: pod red. ppłk. nawig. dr. Józefa Zielińskiego
Oprawa: twarda
Ilość stron: 564
Format: 210×300 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311121409

POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1945-2010 ROZWÓJ, ORGANIZACJA, KATASTROFY LOTNICZE. Książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie wojskowym historyczną monografią polskiego lotnictwa wojskowego po drugiej wojnie światowej, w której refleksje dotyczące operacyjnych założeń użycia lotnictwa, doskonalenia jego organizacji i uzbrojenia, zostały skonfrontowane z ludzkim wymiarem poświęceń dla „wykuwania mocy obronnej państwa”. W skład zespołu autorskiego opracowania wchodzą oficerowie związani przez kilka dziesięcioleci z polskim lotnictwem wojskowym, którzy opisywaną problematykę znają nie tylko ze starannie przestudiowanych materiałów źródłowych, ale i z własnej służby