Prawo lotnicze Komentarz

Tytuł:  Prawo lotnicze Komentarz
Kategotia: Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Technika. Mechanika techniczna/Technika transportu/Lotnictwo. Kosmonautyka. Loty kosmiczne
Autor:  Berezowski Adam, Dzienkiewicz Wanda, Jasiuk Ewa, Kaczyńska Agata, Kasprzyk Piotr, Konert Anna
ISBN: 9788326497018
Ilosc_stron: 1044
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Rok_wydania: 2016
Wykonawca 
Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwowego. Na pojęcie lotnictwa, do którego odnoszą się stosunki prawne normowane przez prawo lotnicze, składają się takie jego podstawowe elementy, jak:
– przestrzeń powietrzna,
– statki powietrzne,
– załogi statków powietrznych,
– właściciele i użytkownicy (operatorzy) statków powietrznych,
– podmioty wykonujące przewóz lub inne usługi lotnicze,
– podmioty obsługujące oraz zabezpieczające eksploatację i ruch statków powietrznych,
– infrastruktura naziemna lotnictwa i jej strefy ochronne.
Autorzy – prawnicy, eksperci w zakresie międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego – wskazali również na inne krajowe przepisy, które muszą być uwzględnione przy stosowaniu prawa lotniczego (np. rozporządzenia wykonawcze), oraz na obowiązujące w danym zakresie przepisy międzynarodowe, w tym unijne, powołując się w miarę potrzeby na odpowiednie orzecznictwo i literaturę przedmiotu.