Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego

Tytuł: Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego
Autor:  Adrian K. Siadkowski
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ISBN: 978-83-64927-66-9
Celem badań zaprezentowanych w niniejszej publikacji jest analiza aktów prawnych przyjętych na poziomie uniwersalnym, europejskim i krajowym. Autor koncentruje się na analizie przepisów prawa w ochronie lotnictwa cywilnego zawierając również wybór ujednoliconych aktów prawnych stanowiących w zamierzeniu swoiste kompendium ujednoliconych najważniejszych aktów prawa Unii Europejskiej oraz krajowego.