Próby niemieckiej broni V-1 i V2 na Podlasiu wiosną 1944 roku

Tytuł: Próby niemieckiej broni V-1 i V2 na Podlasiu wiosną 1944 roku
Kategoria: E-booki/Historia
Autor: Sławomir Kordaczuk
ISBN: 978-1-911283-04-1
Wydawnictwo: KWI Publishing
Rok_wydania: 2016
Format: EPUB, MOBI(Kindle), PDF

Dokładny informator historyczny o niemieckiej broni V-1 i V-2 na Podlasiu wiosną 1944 roku.

U schyłku wojny część opracowywanych broni została zaliczona w III Rzeszy do tzw. broni odwetowych (Vergeltungswaffen) i otrzymała kolejne numery V-1, V-2, V-3 itd. Ślady ich prób znajdujemy w Polsce, Jednak najsłynniejsze z nich, to testowane na ziemiach polskich dwie pierwsze numerowane konstrukcje, czyli V-1, V-2.