Uzbrojenie ZSRR i Rosji 1945-2000. Lotnicze systemy rakietowe

Tytuł: Uzbrojenie ZSRR i Rosji 1945-2000. Lotnicze systemy rakietowe
Autor: MARIAN MIKOŁAJCZUK, JERZY GRUSZCZYŃSKI
ISBN 9788386245864
Wydanie I
Zawartość: 192 + 8 str., 133 zdjęcia, 76 schematów, 47 rysunków oraz 8 barwnych plansz
Format 20,5 x 30,0 cm
Pierwszy tom obszernego, bogato ilustrowanego opracowania o uzbrojeniu ZSRR i Rosji. W książce opisano rozwój lotniczych rakiet niekierowanych i kierowanych zarówno na świecie, jak i w ZSRR. Przedstawiono podstawowe kryteria klasyfikacji tych systemów oraz sposoby ich użycia. Główną część książki stanowi ptrzegląd współczesnych systemów rakietowych. W następnej kolejności ukażą się tomy poświęcone:
– lotniczym środkom bombardierskim i strzeleckim,
– systemom rakietowym obrony powietrznej,
– systemom rakietowym uzbrojenia okrętów,
– systemom obrony przeciwrakietowej.
Obszerne, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami wydawnictwa o charakterze encyklopedycznym przygotowane przez analityków z Akademii Obrony Narodowej.