Uzbrojenie ZSRR i Rosji 1945-2002. Lotnicze systemy strzeleckie i bombardierskie

Tytul: Uzbrojenie ZSRR i Rosji 1945-2002. Lotnicze systemy strzeleckie i bombardierskie
Autor: MARIAN MIKOŁAJCZUK, JERZY GRUSZCZYŃSKI
Obj. 268 + 8 str., 150 zdjęć, 80 schematów, 60 rysunków, ok. 40 tabel oraz 8 barwnych plansz
Format 20,5 x 30,0 cm
ISBN 83-7339-009-X
Drugi tom obszernego, bogato ilustrowanego opracowania o uzbrojeniu ZSRR i Rosji. W książce przedstawiono rozwój lotniczych systemów strzeleckich i bombardierskich na świecie oraz w ZSRR. Zaprezezntowano podstawowe kryteria klasyfikacji tych systemów oraz sposoby ich użycia w walce. Główną częścią ksiązki jest przegląd współczesnych lotniczych systemów strzeleckich (działek i karabinów maszynowych), bomb, min i torped lotniczych. W następnej kolejności ukażą się tomy poświęcone:
– strategicznym wojskom rakietowym ZSRR i Rosji oraz rakietom balistycznym bazowania lądowego,
– systemom rakietowym obrony powietrznej,
– systemom rakietowym uzbrojenia okrętów,
– systemom obrony przeciwrakietowej.
Obszerne, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami wydawnictwa o charakterze encyklopedycznym przygotowane przez analityków z Akademii Obrony Narodowej.