WSPÓŁCZESNE PROBLEMY INŻYNIERII RUCHU LOTNICZEGO MODELE I METODY

Tytuł: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY INŻYNIERII RUCHU LOTNICZEGO MODELE I METODY
ISBN: 978-83-7814-258-4
Autor: SKORUPSKI J.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 264
W książce przedstawiono wieloaspektowe i kompleksowe spojrzenie na problematykę inżynierii ruchu lotniczego. Omówiono aktualne problemy, przed którymi stają praktycy zarządzania ruchem lotniczym. Zaprezentowano główne nurty prac badawczych podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych, skierowanych na poszukiwanie rozwiązań tych problemów. Ponieważ w ruchu lotniczym najważniejszym celem działania jest zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa, a nie jest możliwe eksperymentowanie na rzeczywistym ruchu, stąd w prezentowanych zagadnieniach nacisk położono na modele i wynikające z eksperymentów na modelach metody wspomagania służb zarządzania ruchem lotniczym.